Deti rozoberú tému Bratislavy a ekológie (03.02.2016, 16:33)

Mestská knižnica s verejnými knižnicami – Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava – Nové Mesto a Miestnou knižnicou Petržalka vyhlasujú 6. ročník súťaže vlastnej tvorby žiakov Bratislava, moje mesto 2016. Téma je Bratislava a ekológia.

Literárne práce by mať rozsah maximálne štyroch strán A4. Ocení sa originálny nápad, fantázia, myšlienka príbehu a zručnosť v písaní v rámci daného žánru - Bratislava bola jedno z mála miest, ktoré prežili... (katastrofická alebo fantázijná poviedka), - Takto zachraňujem svet ja (úvaha alebo príbeh), - 3. Ekoprimátor (príhovor a nariadenia primátora).

Výtvarné práce majú tému Zelená Bratislava? Ľubovoľnou technikou alebo ich kombináciou treba vyjadriť myšlienku mesta vo vzťahu k ekológii alebo k životnému prostrediu. Môže to byť Bratislava zdevastovaná ako výstraha, Bratislava plná zmien a návrhov, ako zlepšiť životné prostredie v našom meste, ako ísť príkladom pre iné mestá. Do témy ekológie patrí ovzdušie, voda, doprava, recyklácia, zeleň, odpad...

Všetky literárne aj výtvarné práce musia obsahovať meno a priezvisko, vek, trieda, adresa školy i bydliska, kontakt (E-mail, telefón), tému súťažného príspevku a kategóriu, súťaží sa v troch kategóriách.

(st)