Požičovňa hračiek už pomáha deťom (03.02.2016, 16:21)

Projekt požičovne hračiek sa podaril vďaka spolupráci Bratislavského samosprávneho kraja a neziskovej organizácie Centra včasnej intervencie na Hálkovej ulici.

Projekt je ďalšou formou pomoci aj pre rodičov. Špeciálne terapeutické pomôcky chýbali nielen deťom a ich rodinám, ktoré navštevujú toto zariadenie ambulantne, ale aj tým, ktorým sa služba odborníkmi centra poskytuje priamo v domácnostiach. 

Pomôcky sú súčasťou výbavy odborníkov pri poskytovaní služby a v rámci terapie si ich môžu pre svoje deti požičať aj samotní rodičia. Centrum včasnej intervencie Bratislava pomáha deťom od 0 do 7 rokov so zdravotným znevýhodneným alebo ktorých vývin je z rôznych dôvodov ohrozený či oneskorený a takisto aj ich rodinám.

(ts)