V januári si môžete skočiť do Dunaja (03.01.2016, 18:10)

Otužilci sa už tešia na 18. ročník novoročného plávania v Dunaji. Odvážlivci skočia do vody 10. januára 2016, keď preplávajú Dunaj z Petržalky - od Pečnianskeho lesa na ľavý breh Dunaja, kde sa k nim nad Mostom SNP pripojí ďalších asi 50 plavcov a spoločne sa asi kilometer vydajú dole prúdom.

Otužilci, ktorí preplávajú Dunaj, vstúpia o 14.00 h, do vody v Pečnianskom lese. Nástup zostávajúcich otužilcov je o 14.00 h na ľavom brehu Dunaja oproti súsošiu štúrovcov.

(mm)