Odsúdení budú pomáhať aj tento rok (13.02.2016, 17:48)

Hlavné mesto pokračuje v spolupráci s Ústavom na výkon väzby a s Ústavom na výkon trestu odňatia slobody. Zmluva, podľa ktorej pre mesto pracujú dvaja odsúdení, je uzavretá na obdobie do 31. decembra 2016.

Podľa zmluvy budú pre hlavné mesto robiť pomocné práce dvaja odsúdení, ktorí sú zaradení do výkonu trestu odňatia slobody. Odsúdení budú pracovať v blízkosti a v objektoch magistrátu, na verejných priestranstvách a v budovách tak, ako uvádza zmluva. Náplňou ich činnosti sú pomocné upratovacie a čistiace práce.

(sk)